JAARVERGADERING

JAARVERGADERING
Op dinsdag 7 maart werd de jaarvergadering voor de leden gehouden. Er waren 21 leden en 7 bestuursleden aanwezig. Na het officiële gedeelte volgde er een soort quiz, ‘Wie van de 3?’
Harm Soegies, Jan Holt en Wim Geling vertelden om de beurt een verhaal bij een oud voorwerp. Er kwamen allerlei onderwerpen voorbij, over aderlatingen, schapen vangen, in houten lantaarnpalen klimmen tot het ontluchten van schapen. Er werd leuk verteld door de mannen, vaak beweerden ze alle drie dat diegenen die aan het woord was toch echt de waarheid vertelde. Maar ja, er was maar één verhaal echt waar. Erg leuk om de mannen te horen en zien en er werd heel veel gelachen.