Verlichting fietspaden

In de Norger Courant van dinsdag 16 december 2014 hebt u het onderstaande stukje kunnen lezen. Wij horen graag van u of u een gevaarlijke situatie hebt meegemaakt die veroorzaakt is door te weinig verlichting. Dat kan per mail: info@belangenverenigingdevelden.nl, of u mag ook naar één van de bestuursleden bellen. Hun telefoonnummer kunt u vinden op deze site, onder het kopje: contact.
Alvast heel erg bedankt! Door uw medewerking zou er wel eens weer meer licht op onze fietspaden kunnen vallen….

Belangenverenigingen vragen aandacht verlichting N373

De verlichting langs de provinciale weg N373 van Roden naar Norgervaart is buiten de bebouwde kom beperkt. Zeker ook voor fietsers schept dit onveilige situaties. Het gaat zowel om onveiligheid in het verkeer als sociale onveiligheid.

Het probleem van de schaarse verlichting geldt voor het hele genoemde traject van de weg.

Overleg
De Belangen Verenigingen van RAS, Langelo, Norg, de Velden en Huis ter Heide hebben overleg gehad over de schaarse verlichting van de N373.

Meningen en ervaringen inwoners
Er is besloten om contact op te nemen met de provincie Drenthe om te bespreken hoe de verlichting verbeterd kan worden. Om onze argumenten te versterken vernemen we graag meningen en ervaringen van inwoners betreffende dit probleem.

Mening mailen
U kunt uw mening en / of ervaring mailen naar één van de onderstaande adressen. Wij zullen u op de hoogte houden van het verdere verloop.

Voor Norg: wiegers8@xs4all.nl

Voor Langelo: hennielutjes@hetnet.nl

Voor RAS: mkolker@home.nl

Voor de Velden: info@belangenverenigingdevelden.nl