Noordenveld Zuid, met Glas vooruit!

In de Norger Courant van woensdag 10 december 2014 stond een stukje over glasvezel. Deze krant werd met wat vertraging alsnog bezorgd. Misschien heeft u het niet gezien, daarom ook nog maar eens op onze site!

Noordenveld Zuid, met Glas vooruit!
Belangenverenigingen De Velden en Huis ter Heide

In de komende tijd zullen de inwoners van Huis ter Heide, Zuidvelde en Westervelde regelmatig de bovenstaande naam tegen komen! Korte tijd geleden is er door de besturen van de belangenverenigingen van Huis ter Heide en De Velden een subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe. Deze subsidie is bedoeld om een informatiecampagne te houden over glasvezel en de behoefte naar glasvezel te peilen bij de inwoners.

De inwoners van bovengenoemde dorpen, hierbij horen ook de buitenwegen, wonen in zogenaamde ‘witte vlekgebieden’. Dit zijn gebieden die commercieel gezien niet interessant zijn voor glasvezelbedrijven om glasvezel aan te leggen. De verwachting is dat de overheid dit ook niet gaat oppakken. In de afgelopen jaren zijn er vele miljarden geïnvesteerd in Nederland om grote steden te voorzien van een moderne glasvezel infrastructuur. De mogelijkheden van internet en de afhankelijkheid hiervan zullen steeds groter worden. Binnen de gemeente Noordenveld is al wel glasvezel aangelegd in de bebouwde kom van Roden, Peize en Norg.

Om in de buitengebieden deze voorziening ook op gang te krijgen hebben de besturen van de belangenverenigingen van De Velden en van Huis ter Heide gezamenlijk een initiatief opgestart. Het is de bedoeling de vraagbehoefte en eventuele actiebereidheid bij de inwoners te peilen. Er worden twee informatieavonden gehouden. De ene zal plaats vinden in ‘Café Huis ter Heide’, de andere in ‘Restaurant Norgerhout’. Op deze informatieavonden zal Evert Blansjaar, kwartiermaker glasvezel bij de provincie Drenthe, uitleg geven over glasvezel. De verenigingen hopen dat ze in januari de inwoners uit kunnen nodigen om deze informatieavond(en) bij te wonen.

Gelijksoortige initiatieven zijn inmiddels al van start gegaan in Een, samen met Een-West en ook in Roderwolde – Foxwolde en omstreken. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we ook hier in het buitengebied glasvezel krijgen. Als we het zelf niet doen dan zal het er niet komen. Maar een goede digitale verbinding zal steeds belangrijker worden!

Roelof Timmermans, namens belangenverenigingen Huis ter Heide en De Velden.