Congres Drentsche Aa

Van de BOKD kregen wij het verzoek onderstaande op onze site te plaatsen:

Zoals u ongetwijfeld al vernomen heeft is de BOKD direct betrokken bij de organisatie van het congres “Het experiment de Drentsche Aa” op 2 juli 2015 in Zeegse. Het uitgebreide programma is toegevoegd in de bijlage. Als lid van de BOKD mogen we een u speciaal aanbod doen.

Het congres biedt ruimte aan driehonderd  deelnemers. Het Nationaal Park Drentsche Aa is het enige park in Nederland dat bewoond wordt en waar bewoners mede vorm geven aan het gebied. De organisatie van het congres vindt  het dan ook belangrijk dat ook betrokken bewoners en vrijwilligers  kunnen deelnemen. Daarom kunnen bewoners van de ledendorpen van de BOKD tegen een gereduceerd tarief van € 45,00 het congres bijwonen, een korting van 50 euro. We hopen u te ontmoeten op 2 juli in Zeegse!


“Het experiment van de Drentsche Aa”

In de zomer van  2015 wordt uitgebreid stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van het Gedachtenplan van de Drentsche Aa.  In het Gedachtenplan is de basis gelegd voor het Nationaal beek- en esdorpen landschap. Een levend landschap waar mensen wonen en werken, waar mens en natuur in balans zijn en waar ruimte is voor ontwikkeling.

Op 2 juli 2015 staat Zeegse, één van de dorpen in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, volledig in het teken van het nationale congres ‘Het Experiment van de Drentsche Aa’. Het congres biedt een veelzijdig programma: in de ochtend gerenommeerde sprekers als Theo Spek, Ab Grootjans, Joop Hofman, Albert Jan Maat, Hans Renes, Marinke Steenhuis en vele anderen. Zij bieden een onverwachte kijk vanuit verschillende invalshoeken op onder andere landbouw, ecologie, recreatie, onderzoek, wonen en werken in en om het Nationaal Park Drentsche Aa.

Na de lunch verplaatst het programma zich naar buiten. U kunt dan kiezen uit achttien workshops en excursies in het Drentsche Aa-gebied. Theorie en kennis, praktijk, natuur, cultuur en beleving, u vindt het allemaal terug op het congres.

Aanmelden:

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het Congres dan kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen via info@bokd.nl. Graag vernemen wij wat uw betrokkenheid is; wat is uw interesse in het Drentsche Aa gebied, woonplaats en eventueel van welke organisatie bent u afkomstig.

Als u het aanmeldingsformulier ingevuld geretourneerd heeft en het inschrijfgeld betaald dan is uw inschrijving definitief.

Let wel er zijn maximaal vijftig plaatsen beschikbaar tegen het gereduceerde tarief.
Mocht u meer informatie wensen, neem dan via 0592-315121 of
info@bokd.nl contact op met Sonja Corsmit.

We hopen u te ontmoeten op 2 juli 2015 in Zeegse,

met vriendelijke groet

Namens de organisatoren van het congres;

Luit Hummel

BREDE OVERLEGGROEP KLEINE DORPEN

06  3727 1453

l.hummel@bokd.nl

 

De BOKD zet zich in voor een leefbaar platteland en

ondersteunt dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen.

 

 Drentsche Aa congres