LAATSTE NIEUWS IJsvereniging “Eensgezindheid”

Dijkverzwaring bij de ijsbaan

In juni 2018 zijn de dijken aan de noord- en oostzijde van de ijsbaan verhoogd en verbreed. Dit waren we al een aantal jaren van plan maar door verschillende oorzaken kon dit steeds niet doorgaan. Nu konden we beschikking krijgen over een grote hoeveelheid zand van het voetbalveld ACV in Assen. Doordat we het vervoer in eigen beheer hebben gedaan en de grond voorzien was van een schone grondverklaring kon het werk relatief goedkoop gedaan worden. Natuurmonumenten gaf nu groen licht om de dijkverzwaring uit te voeren. De dijken rond de ijsbaan zijn nu weer stevig en hiermee is een mogelijke dijkdoorbraak voorkomen. We kunnen weer jaren vooruit.

De verlichtingskappen aan de lichtmasten op de ijsbaan zijn schoongemaakt.

De geluidsinstallatie op de baan is aangepakt. Op de lichtmasten zijn nieuwe aansluitingen gemaakt voor de luidsprekers.

Het clubgebouw en de lichtmasten op de ijsbaan worden aangesloten op het vaste netwerk van elektriciteit.

Algemene Ledenvergadering maandag 19 november 2018

Op maandag 19 november 2018 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het clubgebouw bij de ijsbaan te Westervelde.  Het wel en wee van de ijsvereniging wordt besproken. Aan het eind worden enkele spelletjes Bingo gespeeld.

Iedereen is van harte welkom.

A G E N D A

Algemene Ledenvergadering dd. 19 november 2018

 • Opening
 • Mededelingen van de voorzitter
 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd.20 november 2017
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag van seizoen 2017 – 2018
 • Verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming van nieuw lid kascommissie.
  • aftredend lid is: Bert Meursing
  • blijvend lid is: Hans van den Berg
  • nieuw lid wordt tijdens de vergadering gezocht
 • Vaststelling Contributie

Voorstel: Geen contributie verhoging.
– € 4,- per gezin.
-Kinderen vanaf 16 jaar dienen zelfstandig lid te worden.
-Automatische incasso verplicht bij nieuwe leden.
Bestuursverkiezing
– aftredend/herkiesbaar: Gerrie Groenwold en Eddie Kregel
Keurmeesterverkiezing
– aftredend/herkiesbaar: Hans van den Berg en Fenna Kroeze
– aftredend/niet herkiesbaar Jan Koops
– het bestuur draagt Jan-Erik Smit voor in de functie van keurmeester

 • Rondvraag
 • Bingo

Tegenkandidaten voor een functie in het bestuur en als keurmeester kunnen voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter bekend worden gemaakt.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Juni 2018

De dijken aan oostzijde en noordzijde van de ijsbaan zijn verbreed en verhoogd.

In overleg met Natuurmonumenten is gekozen dit te doen in een droge periode.   Zo ontstond er weinig schade aan het weiland.

De kans op dijkdoorbraak in de winter  is hiermee verholpen.

 

 

Zondag 4 maart 2018 te 16.00 uur

IJsbaan Westervelde GESLOTEN !!

Mini Elfstedentocht een groot succes !!

Vanmiddag deden 40 kinderen mee aan de mini Elfstedentocht op de ijsbaan in Westervelde.

Zaterdag  3 maart  vanaf 13.30 uur  Mini Elfstedentocht.

Op zaterdag 3 maart vanaf 13.30 uur organiseren we een mini-elfstedentocht voor de jeugd t/m de basisschool.  Deelname is gratis. Als aandenken krijg je een medaille.

Algemene Ledenvergadering

Op maandag 20 november 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering van de ijsvereniging gehouden in het clubgebouw bij de ijsbaan.  Aanvang 20.00 uur. 

 

Schoolschaatsen 27 januari 2017

Dit onderstaande filmpje is gemaakt tijdens het schoolschaatsen op vrijdag 27 januari 2017.

 

ZONDAG, 22 januari 2017

Het was gezellig op de ijsbaan Westervelde. Over de gehele dag kwamen er veel mensen uit de wijde omgeving schaatsen,
omdat vele andere ijsbanen gesloten bleven.
De temperatuur was prima, veel zon  en nagenoeg geen wind . Het was er prima toeven.
(foto’s afkomstig van Germ Geersing van Roder Journaal)