LAATSTE NIEUWS IJsvereniging “Eensgezindheid”

Het Koepad weer op breedte en bladvrij

Op vrijdag en zaterdag, 20 en 21 december 2019, heeft het Bestuur van de IJsvereniging en de Belangenvereniging De Velden met een paar vrijwilligers het Koepad verbreed en bladvrij gemaakt.

Het Koepad was gedeeltelijk dicht gegroeid en er bleef maar een smal fietsspoor over. Op vrijdag werd het fietspad verbreed. Eerst werd met een roterende staalborstel de graszode losgemaakt. Hierna werd het gras en zand opzij geschoven en daarna geveegd.

Op zaterdag werd het Koepad met een ploeg vrij gemaakt van blad. De gemeente Noordenveld stelde een paar bladblazer ter beschikking. De deelnemers staan op de foto’s . Op de foto ontbreekt Wilte Martens.

Na de werkzaamheden werd nog even gezellig nagezeten in het clubgebouw bij de ijsbaan.

Het Koepad ligt er weer mooi bij.

Algemene Ledenvergadering maandag 25 november 2019

Op maandag 25 november 2019 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in het clubgebouw bij de ijsbaan.

AGENDA:

 • Opening
 • Mededelingen van de voorzitter
 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd.19 november 2018
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag van seizoen 2018 – 2019
 • Verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming van nieuw lid kascommissie.
  1. aftredend lid is: Hans van den Berg
  2. blijvend lid is: Roel Wijnholts
  3. nieuw lid wordt tijdens de vergadering gezocht
 • Verslag van Regio-bijeenkomst IJsvereniging Noord-Drenthe te Zeijen.
 • Vaststelling Contributie
 • Voorstel: Geen contributie verhoging.    
 •                 – € 4,- per gezin
 •                 -Kinderen vanaf 16 jaar dienen zelfstandig lid te worden.
 •                          -Automatische incasso verplicht bij nieuwe leden.
 • Bestuursverkiezing
 • – aftredend/herkiesbaar: Martin Koning en Hendrik Weites
 • Keurmeesterverkiezing
 • – aftredend/herkiesbaar:  Henk Steenbergen, Karel Pilon, Geert Hogenberg, Niek van Gurp en Alie Oving.
 • – aftredend/niet herkiesbaar: Jos Roffel
 • – het bestuur draagt Henk Warners voor in de functie van keurmeester
 • Rondvraag
 • Bingo
 • Sluiting.

Dijkverzwaring bij de ijsbaan

In juni 2018 zijn de dijken aan de noord- en oostzijde van de ijsbaan verhoogd en verbreed. Dit waren we al een aantal jaren van plan maar door verschillende oorzaken kon dit steeds niet doorgaan. Nu konden we beschikking krijgen over een grote hoeveelheid zand van het voetbalveld ACV in Assen. Doordat we het vervoer in eigen beheer hebben gedaan en de grond voorzien was van een schone grondverklaring kon het werk relatief goedkoop gedaan worden. Natuurmonumenten gaf nu groen licht om de dijkverzwaring uit te voeren. De dijken rond de ijsbaan zijn nu weer stevig en hiermee is een mogelijke dijkdoorbraak voorkomen. We kunnen weer jaren vooruit.

De verlichtingskappen aan de lichtmasten op de ijsbaan zijn schoongemaakt.

De geluidsinstallatie op de baan is aangepakt. Op de lichtmasten zijn nieuwe aansluitingen gemaakt voor de luidsprekers.

Het clubgebouw en de lichtmasten op de ijsbaan worden aangesloten op het vaste netwerk van elektriciteit.

Juni 2018

De dijken aan oostzijde en noordzijde van de ijsbaan zijn verbreed en verhoogd.

In overleg met Natuurmonumenten is gekozen dit te doen in een droge periode.   Zo ontstond er weinig schade aan het weiland.

De kans op dijkdoorbraak in de winter  is hiermee verholpen.

Zondag 4 maart 2018 te 16.00 uur

IJsbaan Westervelde GESLOTEN !!

Mini Elfstedentocht een groot succes !!

Vanmiddag deden 40 kinderen mee aan de mini Elfstedentocht op de ijsbaan in Westervelde.

Zaterdag  3 maart  vanaf 13.30 uur  Mini Elfstedentocht.

Op zaterdag 3 maart vanaf 13.30 uur organiseren we een mini-elfstedentocht voor de jeugd t/m de basisschool.  Deelname is gratis. Als aandenken krijg je een medaille.

 

 

Schoolschaatsen 27 januari 2017

Dit onderstaande filmpje is gemaakt tijdens het schoolschaatsen op vrijdag 27 januari 2017.

ZONDAG, 22 januari 2017

Het was gezellig op de ijsbaan Westervelde. Over de gehele dag kwamen er veel mensen uit de wijde omgeving schaatsen,
omdat vele andere ijsbanen gesloten bleven.
De temperatuur was prima, veel zon  en nagenoeg geen wind . Het was er prima toeven.
(foto’s afkomstig van Germ Geersing van Roder Journaal)