IJSVERENIGING “EENSGEZINDHEID”

 

 

 

 

Geschiedenis van ijsvereniging “Eensgezindheid”

De ijsvereniging “Eensgezindheid” Westervelde is in het jaar 1921 opgericht. Een exacte datum is niet bekend.

Tijdens een brand is een groot deel van de administratie van de ijsvereniging verloren gegaan. De oudste documenten dateren nu van 1955.

logo ijsvereniging

Het logo van de ijsvereniging bestaat uit twee rechtopstaande Friese doorlopers.

In het begin lag de ijsbaan op een perceel grasland van Hendrik Martens gelegen tussen De Fledders en het Tonckensbos te Zuidvelde.

In 1955 moest gezocht worden naar een andere locatie. Deze werd gevonden in 1959 op de huidige locatie, aan ‘t Koepad te Westervelde. De ijsbaan werd in gebruik genomen in het seizoen 1960-1961. In de periode van 1955 tot 1960 werd er geschaatst op de Tonckensvaart en op het veengat in ‘t Norgerholt.

Met subsidie van de gemeente Norg werd de ijsbaan ingericht. De ijsbaan werd voorzien van wallen. Het leem hiervoor werd gegraven bij de Tonckensvaart. Het water werd met behulp van tijdelijke dammen in de sloot op de ijsbaan geleid.

In 1970 werd de ijsbaan voorzien van lichtmasten. Hier voor werden ruiters op de ijsbaan geplaatst waar gaslampen in werden gehangen. De ingang was halverwege ‘t Koepad en daar was ook het clubgebouw. Het eerste clubgebouw kwam uit Tolbert deze werd later vervangen door een noodlokaal van de openbare school “de Elsakker” welke door de gemeente Norg werd geschonken.

Sinds 1970 is Stichting Natuurmonumenten de eigenaar van het weiland en vanaf die tijd ook de verhuurder van de ijsbaan. Met ingang van februari 2000 is een nieuwe huurperiode van 30 jaar met de Stichting aan gegaan.

Tijdens het feest ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de ijsvereniging in 1996 bood Natuurmonumenten aan om een nieuw clubgebouw op de ijsbaan te bouwen, welke door alle verenigingen van Westervelde en Zuidvelde gebruikt kon worden. Mede door subsidie van de gemeente Norg kon dit worden gerealiseerd. Het clubgebouw ligt prachtig tegen het Tonckensbos. Bij het gebouw is een (fluister-)aggregaat geplaatst die elektriciteit levert voor de verlichting en de verwarming. Het gebouw is aangesloten op de waterleiding.

De ijsvereniging kan jaarlijks van 15 november tot 15 maart gebruik maken van de ijsbaan.

De vereniging heeft als doel “ijsvermaak” voor haar leden. Dat bestaat uit het vrij schaatsen op de ijsbaan, wedstrijden voor de schooljeugd, korte baan wedstrijden, lange baan wedstrijden, estafette wedstrijden, Elfstedentocht voor jeugdleden, ijsdisco, prikslee-wedstrijden en strijkboutgooien. Ook zijn op de ijsbaan ijshockeysticks beschikbaar. In het verleden werd ook de dorpenwedstrijd binnen de oude gemeente Norg gehouden. De animo hiervoor is de laatste jaren niet meer aanwezig.

De vereniging heeft 7 bestuursleden en 11 keurmeesters. De keurmeesters hebben een taak bij het organiseren van wedstrijden en overige activiteiten.

Door de grootte van de ijsbaan werden hier in het verleden ook een keer de Drentse lange- en korte baan kampioenschappen georganiseerd. Bekende deelnemers hierbij waren Jan Bols en Harm Kuipers.

In 2005 werden alle lichtmasten op de ijsbaan vervangen. Er werden meer lichtmasten geplaatst en een aantal werden voorzien van dubbele armaturen, zodat er meer licht op de ijsbaan kwam. Ook de bedrading voor het geluid werd dadelijk aangelegd naar een aantal lichtmasten.

In juni 2009 zijn de beide stuwen bij de ijsbaan door het Waterschap Noorderzijlvest in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied vervangen. Hierdoor is het mogelijk om het waterniveau op de ijsbaan heel nauwkeurig te regelen. Bij weinig aanvoer van water kan er altijd een beroep worden gedaan op het Waterschap Noorderzijlvest om extra water vanaf de Kolonievaart te laten instromen.

Om de ijsvloer in goede conditie te brengen en houden heeft de ijsvereniging de beschikking over een sneeuwschuiver en sneeuwveger. Kort geleden is hier een sneeuwblazer aan toegevoegd. Ook staan er veel vrijwilligers klaar om op de ijsbaan te helpen.

De contributie voor de ijsvereniging bedraagt al jaren € 4,00 per gezin. Leden vanaf 16 jaar moeten zelfstandig lid worden. Sinds een paar jaar is de vereniging overgegaan naar automatisch incasso.

Westervelde, januari 2014.