Algemene Info

Lidmaatschap:  € 4,00 per jaar per gezin.
Gezinsleden vanaf 16 jaar dienen zelfstandig lid te worden.
Er wordt gewerkt met een automatisch incasso systeem.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie  bepaald.

Opgave lidmaatschap: Bij één van de bestuursleden

Voor het ontvangen van de nieuwsberichten
geef dan  je e-mailadres door aan : westerveldeijsvereniging@gmail.com

Bankrekening IJsvereniging : NL97RABO0347206026

Website: http://belangenverenigingdevelden.nl

Facebook: IJsvereniging Eensgezindheid Westervelde