info

Een tweeilingdörp in de kop van Drenthe : De Velden.   Zuudvèelde en Westervèelde worden saomen vaok De Velden neuimd. Ze hebben inderdaod veul saomen : de schooul, de iesvereeiniging, de vrouwenvereeiniging, de kaortclub, de teneeilvereeiniging en de belangenvereeiniging. Het is dan ok de belangenvereeiniging “De Velden “, die as logo een paraplu met tweei dörpen der onder hef. Zuud – en Westervèelde waren boetendörpies van Nörg in de aole gemeeinte Nörg. Noou maoken ze deeil oet van de gemeeinte Noordenveld. De dörpies liggen op een ondergrond van zaand. In de vroouge Middeleeuwen waren het plaotsies, die oet een paor boerderijen met wat hoesakkers bestunden. Van de twaalfde tot zeuventiende eeuw bennen die vlekkies oetgreuid tot esdörpen. De Velden liggen een èendtie van een stroompie aof, op de grèens tussen hoge en lege grond. De lege stukken aan ’t stroompie wörden as heu – en weilanden gebruukt. Noou is ’t meeinst natuurontwikkeling. De hogere gronden bij de dörpies wörden essen, die as bouwlaand in gebruuk waren. Der waren heuil veul akkeries, die noou allemaol verkaoveld bennen.Om de essen haj wallen. Achter de essen lagen de heidevelden, ’t veld, wat bossen en de strubben veur geriefholt. Veul heide wör ontgonnen, waordeur De Fledders is ontstaon. De dörpies zölf bestunden oet een stuk of wat kronkelnde weggies, waor de boerderijen / boerderijgies aan lagen, vaok met ’t gat naor de weg toou. In Zuud – en Westervèelde hej nog de brinken met ekkelbomen. De brinken, het greuinlaand en de heide waren vroouger mandeeilig bezit, beheerd deur de boermarke. Het grootste deeil is in de tweeide helft van de 19de eeuw verdeeild. Zuudvèelde hef nog een actieve Boermarke. Van de 12de eeuw aof is de bevolking van Drenthe begund te greuien. Veul esdörpen wörden groter. Gelukkig is dit in Zuud – en Westervèelde niet gebeurd. Der is nog veul bewaord bleven. Waor het geveuil van mandeeiligheid, maandewark, naoberschap groot was, muggen we hopen, dat, met deur de belangenvereeiniging, de inwoners kaans zeein, dit vast te holden.   Harm Soegies.