Bestuur en Keurmeesters

BESTUUR:

Voorzitter:                  Martin Koning, Schoolstraat 24a te Westervelde. Tel  : 0592 –6 13296

Penningmeester:       Hendrik Weites, De Fledders 8 te Zuidvelde. Tel:  06- 13437647

Ledenadministratie: Eddie Kregel, Schoolstraat 5a te Westervelde. Tel: 0592 – 613918

Secretaris:                   Jan Kleef, Schoolstraat 7 te Westervelde. Tel : 0592 – 613660

Overige leden bestuur:

– Gerrie Groenwold, De Fledders 6 te Zuidvelde.  Tel: 0592 – 388718

– Roelof Timmermans, De Fledders  3 te Zuidvelde. Tel: 0592 – 388756

– Piet Langebeeke, Asserstraat 107 te Zuidvelde. Tel: 0592 – 388213

imagesCA67HY70

KEURMEESTERS:

–  Geert Hogenberg, Asserstraat 81 te Zuidvelde. Tel: 0592-612822 ( coördinatie)
–  Hans van den Berg, Steeg 9 te Westervelde. Tel: 0592-613247
–  Jan-Erik Smit, Kampweg 2 te Westervelde. Tel: 06-26514461
–  Fenna Kroeze-Harms, Asserstraat 93 A te Zuidvelde. Tel: 0592-612586
–  Niek van Gurp, Asserstraat 109 te Zuidvelde. Tel: 612912
–  Karel Pilon, Schoolstraat 1a te Westervelde. Tel: 0592-613373
–  Henk Warners, De Fledders 1, Zuidvelde. Tel: 0592-613751
–  Bert Meursing, Schoolstraat 22 te Westervelde. Tel: 0592-612167
–  Henk Steenbergen, Asserstraat  97 te Zuidvelde. Tel: 0592-614186
–  Alie Douwsma-Oving, Asserstraat 83 te Zuidvelde. Tel: 0592-613457 (logistiek)

e-mail: westerveldeijsvereniging@gmail.com.