zuidvelde

Algemeen
Zuidvelde is een dorp met ongeveer 200 inwoners. Het viel tot 1997 nog onder de gemeente Norg.  Het esdorpje heeft  verspreide bebouwing, oorspronkelijk gelegen rond een brink. Het is nu feitelijk een wegdorpje tussen het buurtschap Huis ter Heide en Norg, aan de N373 richting Assen.

informatieschuur natuurmonumenten

Historie
In 1325 was er al sprake van een Zutvelde, in 1572 van Suytvelde en in de Franse Tijd in 1811 en 1813 van Zuid Velde. Vanzelfsprekend heeft die naam te maken met de ligging, namelijk in de heide (het veld) ten zuiden van het moederdorp Norg. Een soortgelijke verklaring geldt voor het naastgelegen Westervelde. Ruim voor het begin van onze jaartelling waren er trouwens ook al bewoners in Zuidvelde. Dat blijkt onder andere uit ongeveer 40 grafheuvels uit de ijzertijd die nog in het bos zijn te vinden. Een vlakbij liggende wal is waarschijnlijk het  restant van een oude akkerbegrenzing. Wal en grafheuvels zijn in 2001-2002 nog gerestaureerd.  

informatieschuur natuurmonumenten binnen

Voorzieningen
Zuidvelde heeft vanwege zijn geringe omvang geen voorzieningen zoals winkels, scholen en dergelijke. De bedrijven in en om Zuidvelde zijn doorgaans gerelateerd aan de landbouw. Er zijn meerdere (middel)grote akkerbouw- en veeteeltbedrijven gevestigd. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft in een karakteristieke houten schuur in het centrum een leuk informatiepunt in beheer met betrekking tot het dorp en de directe omgeving.   

veldenfoto's 014  veldenfoto's 138