LAATSTE NIEUWS IJsvereniging “Eensgezindheid”

Jubilarissen van de IJsvereniging

Op de Gewestelijke Algemene van KNSB  Drenthe op 23 november 2023 te Westerbork werden 4 leden van  de IJsvereniging Eensgezindheid Westervelde in het zonnetje gezet.  Dit voor hun jarenlange inzet voor de IJsvereniging. Ze ontvingen hiervoor een oorkonde en een zilveren speld van KNSB Drenthe.  De jubilarissen waren:

Martin Koning, (31 jaar in het bestuur).  Martin is keurmeester vanaf 1980.  Sinds 1992 zit hij in het bestuur en in 1997 is hij voorzitter geworden van onze vereniging.  

Roelof Timmermans, (28 jaar in het bestuur)  Roelof is keurmeester vanaf 1992. Hij is in 1995 in het bestuur gekomen. Hij is daarin bijzonder actief en een voortrekker bij allerlei activiteiten.

Hendrik Weites, (26 jaar in het bestuur)  Hendrik is in 1997 in het bestuur gekomen. Hij is vanaf 1998 penningmeester van de vereniging.

Jan Kleef, (25 jaar in het bestuur), Jan is keurmeester vanaf 1994. Hij is vanaf 1998 in bestuur gekomen in de functie van secretaris.

Vlnr : Hendrik Weites, Martin Koning en Roelof Timmermans. Jan Kleef ontbreekt op de foto.

Algemene ledenvergadering 20 november

Op maandag 20 november 2023 werd de Algemene Ledenvergadering van de IJsvereniging Eensgezindheid Westervelde gehouden. 
 Er waren 13 leden aanwezig.  Binnen het bestuur werden Roelof Timmermans, Piet Langebeeke en Jan Kleef herkozen.  
We namen afscheid van Hendrik Weites. Hij heeft 26 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 25 jaar als penningmeester.  
Hij werd tijdens de vergadering in het zonnetje gezet en benoemd tot ERE-lid van de vereniging. 
Geert Hogenberg werd gekozen als nieuw bestuurslid. Hij gaat de taak van Hendrik overnemen. 
Bert Meursing werd herkozen als keurmeester. 
Verder is besloten dat de contributie met ingang van volgende seizoen wordt verhoogd naar € 5,-

Algemene Ledenvergadering 20 november 2023

                                                           

                                                            A G E N D A

 1. Opening
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd.21 november 2022
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag van seizoen 2022-2023
 6. Verslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming van nieuw lid kascommissie.
  1. aftredend lid is: Klaas Douwsma
  1. blijvend lid is: Bert Otten
  1. nieuw lid wordt tijdens de vergadering gezocht
 9. Verslag van Regio-bijeenkomst IJsvereniging Noord-Drenthe bij IJsvereniging Eensgezindheid  te Westervelde op 14 november 2023
 10. Vaststelling Contributie
 11. Voorstel: Contributie verhoging.
   -per gezin € 5,-
   -Kinderen vanaf 16 jaar dienen zelfstandig lid te worden.                               
    Automatische incasso verplicht bij nieuwe leden.
 12. Bestuursverkiezing
  – aftredend/herkiesbaar in 2023 : Piet Langebeeke, Roelof Timmermans en Jan Kleef,
  – aftredend en niet herkiesbaar: Hendrik Weites
  – het bestuur draagt Geert Hogenberg voor om deze functie in te nemen
 13. Keurmeesterverkiezing
  – aftredend/herkiesbaar in 2023:  Bert Meursing
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Bingo/verloting
 17. Sluiting.

Na een paar prachtige dagen schaatsen is de ijsbaan nu weer gesloten.Vrijschaatsen op kunstijsbaan Kardinge te Groningen

De data in Kardinge (Groningen) zijn:

Zaterdag 12-11-2022  16:30 – 18:30 uur

Zaterdag     7-1-2023  16:30 – 18:30 uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)

Zaterdag 11-03-2023  16:30  –  18:30   uur

Nog even in het kort de “spelregels”.

–       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (event. controle ledenkaart)

–       de toegang is alleen mogelijk via een ticket

–       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen

Er is besloten dat het ticketsysteem zoals vorig jaar geïntroduceerd, wordt gehandhaafd.  Dat betekent dat iedereen die op 7 november komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 15 oktober via de site van 

www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen  of via www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen

Ook kunt u de link om rechtstreeks naar de ticketshop te gaan, publiceren in het krantje of op de convocatie

De rechtstreekse link is: 

KNSB/Avayo-ticketbureau

Het principe: 

GEEN TICKET = GEEN TOEGANG = GEEN DISCUSSIE.

Algemene Ledenvergadering op 21 november 2022

De Algemene Ledenvergadering van de IJsvereniging Eensgezindheid wordt gehouden op maandag 21 november 2022. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw bij de ijsbaan.

De agenda voor deze vergadering:

         Algemene Ledenvergadering dd. 21 november 2022

 1. Opening
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd.23 november 2019
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag van seizoen 2019 t/m 2022
 6. Verslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming van nieuw lid kascommissie.
  aftredend lid is: Roel Wijnholds
  blijvend lid is: Klaas Douwsma
  nieuw lid wordt tijdens de vergadering gezocht
 9. Verslag van Regio-bijeenkomst IJsvereniging Noord-Drenthe bij IJsvereniging RAS te Roderesch op 8 november 2022
 10. Vaststelling Contributie
  Voorstel: Geen contributie verhoging
  – € 4,- per gezin
  – Kinderen vanaf 16 jaar dienen zelfstandig lid te worden
  -Automatische incasso verplicht bij nieuwe leden
 11. Bestuursverkiezing
  – aftredend/herkiesbaar in 2020 : Piet Langebeeke, Roelof Timmermans en Jan Kleef,
  – aftredend/herkiesbaar in 2021: Gerrie Groenwold, Eddie Kregel,
  – aftredend/herkiesbaar in 2022: Martin Koning, Hendrik Weites,
 12.  Keurmeesterverkiezing
  -aftredend/herkiesbaar in 2020:  Bert Meursing
  -aftredend/herkiesbaar in 2021: Hans van den Berg, Jan Erik Smit, Fenna Kroeze
  – aftredend/herkiesbaar in 2022 Henk Steenbergen, Geert Hogenberg, Niek van Gurp, Alie Oving
  , Karel Pilon en Henk Warners.
  – aftredend door overlijden Wilte Martens
  – het bestuur draagt Roel Wijnholds voor in deze functie van  keurmeester
 13. Rondvraag
 14. Bingo
 15. Sluiting.

Tegenkandidaten voor een functie in het bestuur en als keurmeester kunnen voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter bekend worden gemaakt.

Op deze avond wordt ook onze nieuwe LED-verlichting getoond !!!

100-jarig bestaan IJsvereniging “Eensgezindheid”

De IJsvereniging Eensgezindheid uit Westervelde kon door de Corona  in 2021 haar 100 jarig bestaan niet vieren. Het bestuur wil dit toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is besloten om voor leden op zondag 10 juli 2022 vanaf 15.30 uur, op de ijsbaan, een barbecue te organiseren.

Hou deze datum alvast vrij !!.

 Nadere bijzonderheden volgen nog.

Algemene Ledenvergadering GAAT NIET DOOR

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de IJsvereniging “Eensgezindheid” Westervelde heeft besloten dat de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zou worden op 22 november 2021 NIET door gaat. Dit i.v.m. de verscherpte Coronamaatregelen.

Vrij Schaatsen 2021/2022 op Kardinge

Op zaterdag 6 november 2021 van 16.00 – 18.00 uur kan er weer vrij geschaatst worden op de kunstijsbaan Kardinge te Groningen. Dit op vertoon van lidmaatschapskaart van de IJsvereniging.

Zeer belangrijk:

In verband met de Covid-19 perikelen zijn hebben wij als organisatie nog geen idee welke maatregelen er op 6 november gelden.

Om die reden hebben is besloten het ticketsysteem zoals vorig jaar geïntroduceerd, te handhaven.  Dat betekent dat iedereen die op 6 november komt schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 15 oktober via de site van 

www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen  of via www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen

De rechtstreekse link is:  htpps://knsb-groningen.ayayo.nl/transactions/new/81349.

Ook op zaterdag 18 december 2021 van 16.00 tot 18.00 uur kan er vrij geschaatst worden + toertocht met stempelkaart en medaille voor de jeugd.

Op zaterdag 29 januari 2022 van 16.00 tot 18.00 uur is er voor de laatste maal dit seizoen vrij schaatsen

Door invallende dooi is de ijsbaan vanaf maandag 15 februari 2021 gesloten.

Het bestuur bedankt alle bezoekers van de ijsbaan. We kunnen terug kijken op een fantastisch weekend, ondanks de Corona maatregelen.


IJSBAAN GAAT OPEN OP

DONDERDAG

11 FEBRUARI 2021 vanaf 10.30 UUR

IJSBAAN GAAT “OPEN”

Bij aanhoudende vorst heeft het bestuur van de IJsvereniging het voornemen om de ijsbaan, onder bepaalde voorwaarden, te openen.

Wanneer de “ijsbaan open gaat” wordt dit gemeld.

Voorwaarden zijn dan:
* neem de corona maatregelen in acht ( 1 1/2 meter + mondkapje)
* volg de aanwijzingen van het bestuur ( in opvallend hesje aanwezig)
* er een een aparte looproute voor HEEN en TERUG.
* maximale tijdsduur op de baan is TWEE UUR
* de kantine en toiletten op de ijsbaan blijven gesloten.
* de ijsbaan is dan open van 10.30 tot 20.00 uur
* niet leden worden toegestaan bij voldoende ruimte op de baan voor € 3,00
Leden hebben voorrang bij de toegang

Geen vrij schaatsen op 30 december 2020 op Kardinge

In verband met de corona maatregelen is er ook geen mogelijkheid om deel te nemen aan het vrij schaatsen op Kardinge op 30 december 2020.

Geen Algemene Ledenvergadering in 2020

De geplande Algemene Ledenvergadering van de IJsvereniging gaat op 16 november 2020 in verband met de Corona-maatregelen niet door.

Geen vrij schaatsen op 18 november 2020

Om dezelfde reden gaat het vrij schaatsen op de kunstijsbaan te Groningen op 18 november ook niet door.

Over het vrij-schaatsen op woensdag 30 december 2020 zal nog nader bericht volgen.

Het Koepad weer op breedte en bladvrij

Op vrijdag en zaterdag, 20 en 21 december 2019, heeft het Bestuur van de IJsvereniging en de Belangenvereniging De Velden met een paar vrijwilligers het Koepad verbreed en bladvrij gemaakt.

Het Koepad was gedeeltelijk dicht gegroeid en er bleef maar een smal fietsspoor over. Op vrijdag werd het fietspad verbreed. Eerst werd met een roterende staalborstel de graszode losgemaakt. Hierna werd het gras en zand opzij geschoven en daarna geveegd.

Op zaterdag werd het Koepad met een ploeg vrij gemaakt van blad. De gemeente Noordenveld stelde een paar bladblazer ter beschikking. De deelnemers staan op de foto’s . Op de foto ontbreekt Wilte Martens.

Na de werkzaamheden werd nog even gezellig nagezeten in het clubgebouw bij de ijsbaan.

Het Koepad ligt er weer mooi bij.

Algemene Ledenvergadering maandag 25 november 2019

Op maandag 25 november 2019 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in het clubgebouw bij de ijsbaan.

AGENDA:

 • Opening
 • Mededelingen van de voorzitter
 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd.19 november 2018
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag van seizoen 2018 – 2019
 • Verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming van nieuw lid kascommissie.
  1. aftredend lid is: Hans van den Berg
  2. blijvend lid is: Roel Wijnholts
  3. nieuw lid wordt tijdens de vergadering gezocht
 • Verslag van Regio-bijeenkomst IJsvereniging Noord-Drenthe te Zeijen.
 • Vaststelling Contributie
 • Voorstel: Geen contributie verhoging.    
 •                 – € 4,- per gezin
 •                 -Kinderen vanaf 16 jaar dienen zelfstandig lid te worden.
 •                          -Automatische incasso verplicht bij nieuwe leden.
 • Bestuursverkiezing
 • – aftredend/herkiesbaar: Martin Koning en Hendrik Weites
 • Keurmeesterverkiezing
 • – aftredend/herkiesbaar:  Henk Steenbergen, Karel Pilon, Geert Hogenberg, Niek van Gurp en Alie Oving.
 • – aftredend/niet herkiesbaar: Jos Roffel
 • – het bestuur draagt Henk Warners voor in de functie van keurmeester
 • Rondvraag
 • Bingo
 • Sluiting.

Dijkverzwaring bij de ijsbaan

In juni 2018 zijn de dijken aan de noord- en oostzijde van de ijsbaan verhoogd en verbreed. Dit waren we al een aantal jaren van plan maar door verschillende oorzaken kon dit steeds niet doorgaan. Nu konden we beschikking krijgen over een grote hoeveelheid zand van het voetbalveld ACV in Assen. Doordat we het vervoer in eigen beheer hebben gedaan en de grond voorzien was van een schone grondverklaring kon het werk relatief goedkoop gedaan worden. Natuurmonumenten gaf nu groen licht om de dijkverzwaring uit te voeren. De dijken rond de ijsbaan zijn nu weer stevig en hiermee is een mogelijke dijkdoorbraak voorkomen. We kunnen weer jaren vooruit.

De verlichtingskappen aan de lichtmasten op de ijsbaan zijn schoongemaakt.

De geluidsinstallatie op de baan is aangepakt. Op de lichtmasten zijn nieuwe aansluitingen gemaakt voor de luidsprekers.

Het clubgebouw en de lichtmasten op de ijsbaan worden aangesloten op het vaste netwerk van elektriciteit.

Juni 2018

De dijken aan oostzijde en noordzijde van de ijsbaan zijn verbreed en verhoogd.

In overleg met Natuurmonumenten is gekozen dit te doen in een droge periode.   Zo ontstond er weinig schade aan het weiland.

De kans op dijkdoorbraak in de winter  is hiermee verholpen.

Zondag 4 maart 2018 te 16.00 uur

IJsbaan Westervelde GESLOTEN !!

Mini Elfstedentocht een groot succes !!

Vanmiddag deden 40 kinderen mee aan de mini Elfstedentocht op de ijsbaan in Westervelde.

Zaterdag  3 maart  vanaf 13.30 uur  Mini Elfstedentocht.

Op zaterdag 3 maart vanaf 13.30 uur organiseren we een mini-elfstedentocht voor de jeugd t/m de basisschool.  Deelname is gratis. Als aandenken krijg je een medaille.

 

 

Schoolschaatsen 27 januari 2017

Dit onderstaande filmpje is gemaakt tijdens het schoolschaatsen op vrijdag 27 januari 2017.

ZONDAG, 22 januari 2017

Het was gezellig op de ijsbaan Westervelde. Over de gehele dag kwamen er veel mensen uit de wijde omgeving schaatsen,
omdat vele andere ijsbanen gesloten bleven.
De temperatuur was prima, veel zon  en nagenoeg geen wind . Het was er prima toeven.
(foto’s afkomstig van Germ Geersing van Roder Journaal)

 

         


          

 

Geen Algemene Ledenvergadering op 16 november 2020

Door de coronamaatregelen gaat de Algemene Ledenvergadering van de IJsvereniging “Eensgezindheid Westervelde ” op 16 november 2020 niet door.

Geen vrij schaatsen op 18 november 2020

Om dezelfde reden gaat het vrij schaatsen op de kunstijsbaan te Groningen op 18 november ook niet door.

Over het vrij-schaatsen op woensdag 30 november 2020 zal nog naar bericht volgen.